فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

دانلود تحقیق آشنایی با بورس

دانلود تحقیق آشنایی با بورس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب

پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریسک‌های بانکی: شناسایی و مدیریت

پاورپوینت ریسک‌های بانکی: شناسایی و مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 51 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 26,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجاری سازی تکنولوژی

پاورپوینت تجاری سازی تکنولوژی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پولشویی

پاورپوینت پولشویی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیمه و ریسک

پاورپوینت بیمه و ریسک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات

پاورپوینت مدیریت عملیاتی مناقصات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 64 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برند یا نام تجاری

پاورپوینت برند یا نام تجاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت اقتصاد مقاومتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 88 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول مذاکره

پاورپوینت اصول مذاکره | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هزینه های حوادث

پاورپوینت هزینه های حوادث | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی